ក្រុមធ្វើការផ្តោតទៅលើបណ្ដាញឬស្ទង់មតិនៃទីផ្សាររបស់អ្នកនៅលើ Google

សិក្សាពីទីផ្សាររបស់អ្នក

SEO keyword

កំណត់អត្តសញ្ញាណនៃឥរិយាបថអ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញ! វិធីសាស្រ្តនេះគឺពិតជាសំខាន់បំផុតនៃគម្រោងបណ្តាញ។

វាកំណត់យ៉ាងច្បាស់ពីឥរិយាបថរបស់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធើណេតពីសំណួររបស់ពួកគេដែលបានសួរនៅក្នុង ម៉ាស៊ីនស្វែងរកនានាដើម្បីស្វែងរកសេវាកម្មឬ​ផលិតផល។

នៅទីនេះយើងត្រូវតែរកមើលពាក្យដែលត្រូវបានទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងអ្វីដែលគេហទំព័រនេះចង់ ផ្សព្វផ្សាយ។ប្រសិនបើការធ្វើកិច្ចការនេះមិនបាន ត្រឹមត្រូវនិងយ៉ាងហ្មត់ចត់,យើងប្រហែលជាអាចធ្វើការ លើការងារ ដែលមិនត្រូវបានស្នើរសុំនៅលើបណ្តាញ អ៊ីនធឺណេតឬជាធម្មតាដែលមិនត្រូវគ្នាលើដំណើរការ ទីផ្សារនេះបានដោយក្រុមហ៊ុននេះតាមរយៈគេហទំព័រនេះ។

ក្នុងករណីដែលល្អបំផុតនេះ,ទាំងនេះគួរតែត្រូវបានធ្វើរួចរាល់មុនពេលការទិញឈ្មោះដែន(Domain name)និងការរចនាតំបន់បណ្ដាញ។

ខាងក្រោមនេះគឺរៀបរាប់លំអិតបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ពីក្រុម​ធ្វើការផ្តោតទៅលើ​បណ្តាញ

Utility Of The SEO Keyword

ពាក្យគន្លឹះមួយចំនួនគឺមិនសូវមាននាក់ស្នើសុំក្នុងមួយថ្ងៃៗនោះទេប៉ុន្តែអាចនឹងត្រូវបានចែកចាយនៅក្នុង​ការ​ប្រកួតប្រជែងដ៏រឹតបន្តឹងនិងបង្កើនឱកាសនៃភាពមើលឃើញក្នុងចំណោមពួកគេដែលកំពុងតែស្វែងរក​អ្នក​ជាមួយនឹងពាក្យគន្លឹះដ៏ជាក់លាក់បន្ថែមទៀតហើយនិងដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នកមិនស្គាល់ពី​​​​​ ពាក្យគន្លឹះ​ទាំងនោះ។

ដែលអាចនិយាយបានថាមិនចាំបាច់ត្រូវប្រើពាក្យគន្លឹះដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ពេកនោះទេ,ឧទាហរណ៍​ប្រសិន​បើអ្នកចង់មើលឃើញតំបន់បណ្ដាញរបស់អ្នកនៅក្នុងទីតាំងដំបូងគេបានយ៉ាងលឿន, ពាក្យគន្លឹះដែល​បាន​ស្នើ​តិចជាងក្នុងមួយថ្ងៃនឹងត្រូវបានចែកចាយនៅក្នុងទំព័រតិចជាងមុននៅលើ​បណ្តាញប៉ុន្តែវានិងត្រូវបាន​មើល​ឃើញ​​​មុនគេព្រោះដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់អ្នកគេមិនបានប្រើវា។

ប្រសិនបើយើងប្រៀបធៀបចំនួននៃសំណើដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកស្នើមួយចំនួន 100 សំណើក្នុងមួយថ្ងៃធៀបទៅនិង 3.000 សំណើក្នុងមួយថ្ងៃ, យើងមាន​និន្នាក្នុង​ការ​ដាក់​​ថាមពលរបស់យើងទាំងអស់នៅលើវា។ ដោយគុណវិបត្តិ,វាអាចនឹងត្រូវបានចែកចាយនៅក្នុងរាប់​លានទំព័រដែលនឹងធ្វើឱ្យ​មាន​ការ​លំបាកច្រើនជាង​,ទីតាំង​ល្អមួយជាមួយនិងពាក្យគន្លឹះដ៏ពេញនិយមយ៉ាងខ្លាំងនេះ។

យើងមិនត្រូវមើលស្រាលទិន្នផលពី 100 សំណើក្នុងមួយថ្ងៃនោះទេ,ដោយសារតែបន្ទាប់ពីមួយខែអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនជាង 3.000 នាក់ប្រហែលជាមើលឃើញ​តំបន់បណ្ដាញរបស់អ្នក។ នេះមិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវមើលរំលងពាក្យគន្លឹះដែលពេញនិយមនោះទេគ្រាន់តែយើងត្រូវ​ចាំបាច់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែង​ជា​មួយ​នឹងវាបន្ថែម។ដូចដែលខ្ញុំបានលើកឡើងពីប្រធានបទពាក្យគន្លឹះ 3000 សំណើក្នុងមួយថ្ងៃនឹងអាចជាពាក្យ​គន្លឹះល្អបំផុតសម្រាប់ការបង្កើត​​ឈ្មោះដែននិង​ទីតាំងបង់​​​របស់អ្នក,​ ឧទាហរណ៏ដូចជានៅក្នុង Google AdWords ។

ការសិក្សាដ៏ទូលំទូលាយនៃពាក្យគន្លឹះនេះ,គឺមានគោលបំណងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់សំណើពិតប្រាកដដែលបានធ្វើឡើងដោយការចាប់អារម្មណ៍នៃអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងដែនអាជីវកម្ម,ដែលផ្តល់នូវការចាប់ផ្តើមទទួលបានជោគជ័យពីទីផ្សារគេហទំព័រផ្តល់ជូននូវទំនិញនិងសេវាកម្មដែលពួកគេបានស្វែងរកមួយ។
ការសម្រេចបានជោគជ័យ!