ការផ្សព្វផ្សាយលើទីផ្សារអនឡាញ

ទទួលបាននូវវេបសាយថ្មីមួយនិងកញ្ចប់ SEO មួយ

Online marketing promotion

តម្លៃដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ការចាប់ផ្តើម!

* ទទួលបានវេបសាយ ថ្មីមួយ multi-platform  4 ទំព័រ
+ 2 ពាក្យគន្លឹះការសម្តែង
+ 2 អត្ថបទដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធិសម្រាប់ Google(1= 350 ពាក្យ)
+ Domain Name (www.monsite.com)
+  Web hosting សម្រាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំ

* វេបសាយរបស់អ្នកសរុបទាំងអស់មានចំនួន 6 ទំព័រ

តម្លៃត្រឹមតែ $ 345​ តែប៉ុប៉ុណ្ណោះ

ទូរស័ព្ទមកឥឡូវនេះ: 096-5000-133​
 
* លទ្ធភាពនៃទំព័របន្ថែមទៀតស្ថិតនៅលើការស្នើរសុំ
*សម្រាប់ អតិថិជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះ

ការផ្សព្វផ្សាយនេះនិងត្រូវបញ្ចប់នៅ ថ្ងៃទី 30  ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2016  

តើអ្នកដឹងទេថាហាងលក់នៅលើបណ្តាញអនឡាញ,  អ្នកអាចទទួលបានជាង  $ 300 ក្នុងមួយខែបានយ៉ាងងាយស្រួលនៅក្នុងហោប៉ៅរបស់អ្នក, ចា៎,វាគឺអាចទៅរួច!

យើងសូមពន្យល់ពីរបៀបដើម្បីទទួលបានហាងអនឡាញបន្ថែមគឺត្រឹមតែ $ 100 បន្ថែមពីលើតម្លៃក្នុងបញ្ជីនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើង $  345​ ។

សូមគិតមើលទៅថា ហាង អនឡាញ ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតម្លៃត្រឹមតែ   $ 445 - សូមកុំរង់ចាំ!
អ្នកអាចរកចំណូលបានឥឡូវនេះ!