ទំនាក់ទំនង

តើកន្លែងណាដែលត្រូវរកឃើញពួកយើង?

សម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរបស់យើង, អ្នកនឹងមិនមែនគ្រាន់តែជាការអតិថិជន, ពីព្រោះយើងនឹងជាដៃគូរបស់​អ្នកសម្រាប់ការ​ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនៃអាជីវកម្មរបស់អ្នកនៅលើបណ្តាញ។ យើងនឹងជួយអ្នកគ្រប់ជំហានដើម្បីផ្តល់​ជូននូវ​កន្លែង​​ដ៏ល្អនៅក្នុងលទ្ធផលនៃម៉ាស៊ីនស្វែងរករបស់ Google នេះ។

 

ទំនាក់ទំនងពត័មាន

ភូមិ 05. សង្កាត់ 04.
ផ្លូវ 829 , ក្រុងព្រះសីហនុ, ខេត្តព្រះសីហនុ, ប្រទេសកម្ពុជា

លេខទូរស័ព្ទ:
096-5000-133

អ៊ីម៉ែល:
sinaoum@seokhmer.com​


ច្ទ័ន ដល់​ សុក្យ: 8:00 - 17:00