វគ្គបណ្តុះបណ្តាលឯកទេស SEO សម្រាប់ Google  

តើអ្នកចង់បង្កើត SEO ដោយខ្លួនអ្នកឬទេ?

Internet marketing training

ខ្ញុំនិងពន្យល់ពីដំណើរការទាំងអស់នៅក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរបស់ខ្ញុំ, ឧបករណ៍ដើម្បីប្រើនិងពីរបៀប​ដើម្បីសម្រេច​បាននូវ​លទ្ធផលជាក់ស្តែង! ខ្ញុំនិងផ្តល់ជូននូវបទពិសោធ​​​​​​​​ SEO របស់ខ្ញុំដែលមានរយៈពេលជាង 10 ឆ្នាំ នេះ ។

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល SEO សម្រាប់ទីផ្សារការងារខ្លួនឯង, Internet marketers, webmasters, developers, computer graphics, ។ល។

អត្ថប្រយោជន៍នៃការបណ្តុះបណ្តាលនេះគឺជាក់ស្តែង។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលឯកជននិងសេដ្ឋកិច្ចដែលភាគច្រើនផ្តោតលើ​តម្រូវការ​ជាក់លាក់របស់អ្នកទាក់ទង​ដោយ​ផ្ទាល់ទៅនឹងវិស័យឧស្សាហកម្មរបស់អ្នក។

មនុស្សជាច្រើនបានទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីការបណ្តុះបណ្តាលនេះ,ហើយក៏ចង់អោយស្ទាត់ជំនាញនិងទូលំទូលាយបន្ថែមទៀត។

ប្រធានបទ:

 • កម្មវត្ថុនិងអត្ថប្រយោជន៍ពី​ SEO
 • ការចំណាយនិងកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃក្នុងការប្រើប្រាស់
 • ក្រុមធ្វើការផ្តោតទៅលើបណ្តាញ
 • ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជ្រើសរើសយកពាក្យគន្លឹះត្រឺមត្រូវ
 • ការស្វែងរកការបង់ (PPC ‘‘paid per clik’’ ) 
 • បង្កើនប្រសិទ្ធិភាពនៃទំព័ររបស់គេហទំព័រ
 • ការបង្កើតindexingនៅលើ Google និងម៉ាស៊ីនស្វែងរកផ្សេងទៀត
 • Spam-indexing
 • កំហុសនៃការដាក់សន្ទស្សន៏ធ្ងន់ធ្ងរ
 • របាយការណ៍ទីតាំង
 • វិធីសាស្រ្តក្នុងការតាមដាន SEO
 • វិញ្ញាបនប័ត្រ, សម្ភារបង្រៀននិងឯកសារយោងមានអត្ថប្រយោជន៍


តម្លៃ: $ 75

វានឹងទទួលបានលទ្ធផល, នេះជាការធានា!

សាក្សី: "ពីដំបូងខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចមួយចំនួនសម្រាប់ការ​សិក្សាតាមអ៊ិនធឺណេតប៉ុន្តែគុណភាពនៃការបណ្តុះបណ្តាលនិង បទពិសោធន៍របស់គ្រូបង្វឹកបានផ្តល់ទំនុកចិត្តមកអោយខ្ញុំ។

ពីដំណាក់កាលមុនខ្ញុំទទួលបានភាពបរាជ័យ។ ប៉ុន្តែ​ 4 ខែបន្ទាប់ពីការបណ្តុះបណ្តារបស់ខ្ញុំជាមួយ​ SEOKhmer ខ្ញុំទទួលបាន​ជោគជ័យ100%ហើយពួកគេតែងតែ​ផ្តល់​ចំលើយយ៉ាងក្បោះក្បាយរាល់សំណួររបស់ខ្ញុំ។ ខ្ញុំសូមផ្តល់អនុសាសន៍,​ធ្វើអាជីវកម្ម​ ជាមួយនឹង​ក្រុមហ៊ុននេះអ្នកនឹងឈានដល់​គោលដៅ​របស់អ្នក។ ​ស៊ីណា​ និងលោក Andre សូមអរគុណអ្នកទាំងពីរ។ "
François T